Privacyverklaring
 
Ook Van Hulley heeft een Privacyverklaring, en die lees je hieronder. We proberen hierin zo volledig mogelijk aan te geven hoe we omgaan met de gegevens die je met ons deelt, als je bijvoorbeeld bij Van Hulley een bestelling doet of een nieuwsbrief ontvangt. Wij begrijpen dat je privacy een groot goed is en zullen daarom je gegevens alleen gebruiken om onze producten (zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden) zo goed mogelijk aan je te kunnen leveren, om je een betere gebruikerservaring van de website te geven en om onze producten continue te verbeteren. Wij doen dat altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Informatie die wij aan jou vragen om je te kunnen identificeren bij je bezoek aan de website van Van Hulley verwerken we in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Van Hulley BV, KVK is 56205872 gevestigd aan de Grote Markt 21, 9712 HV Groningen is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking omschreven in deze Privacyverklaring.

Doel

Van Hulley verwerkt je persoonsgegevens omdat:


• Je een bestelling plaatst in onze (web)winkel
• Je aangeeft dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen
• Je ons tijdens een evenement of presentatie of vergelijkbare actie je gegevens verstrekt.

Gegevens

Van Hulley legt de volgende gegevens vast:


• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bestelgegevens

Bescherming

Van Hulley verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (zoals bijvoorbeeld het versturen van de bestelling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van Hulley neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie en in het bijzonder jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gebruik IP-adres & cookies

Bij je bezoek aan onze website, wordt je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen) automatisch opgeslagen. Van Hulley legt deze IP-adressen vast om te bepalen vanaf welke computers onze site wordt bezocht, onder meer ter beveiliging tegen hackpogingen. Voor het gebruik van cookies wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website van Van Hulley.

Inzien, aanpassen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je bij elke nieuwsbrief duidelijk de mogelijkheid je alsnog uit te schrijven Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Van Hulley. Heb je geen account aangemaakt, dan worden na uitlevering van je bestelling je bestelgegevens geanonimiseerd opgeslagen voor onderzoeksdoeleinden (analyse van bijvoorbeeld geografische verspreiding van klanten, of verhouding assortiment). Indien je wenst kunnen we ook die gegevens verwijderen, laat ons dat dan weten via boxers@vanhulley.nl. Om er zeker van te zijn dat verzoeken in dit kader door jezelf zijn gedaan vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Verantwoordelijkheid Van Hulley

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van gegevens welke zijn verzameld door Van Hulley. De website van Van Hulley kan hyperlinks bevatten waarmee je de Van Hulley website verlaat en op websites van derden terecht komt. Van Hulley heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een andere privacyverklaring van toepassing zijn. Van Hulley accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wijziging Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, aarzel niet contact met ons op te nemen. Dit kan via boxers@vanhulley.nl

Groningen, 22 mei 2018